KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ DERNEĞİ

Kariyer ve yetenek yönetimi uygulamalarının tanınması, yaygınlaşması, ülke ihtiyaçlarına göre gelişmesi ve bu alandaki uzman iş gücünün yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Kurum ve kuruluşların, ihtiyaç duydukları yetenekleri keşfetmesi ve değerlendirmesine yönelik etkili yöntem ve araçlar geliştiriyoruz. Bu kapsamda 2009 yılında lokal ölçekte başladığımız faaliyetlerimize, günümüzde ulusal ve uluslararası düzeyde etkin biçimde devam ediyoruz.