Hakkında

İş ve meslek danışmanlığı Türkiye’de son yıllarda önemi artan bir alan olarak dikkat çekmektedir. Konu bir dönem, daha çok iş veya meslek hayatının başlangıcında yapılan tercihler çerçevesinde ele alınmıştır. Günümüzde, işsizlik, istihdamda yaşanan zorluklar, kişisel beklentilerin değişmesi gibi sebeplerle iş hayatının değişik evrelerinde de iş ve meslek danışmanlığı söz konusu olmaya başlamıştır.

Geleneksel anlayışta, iş ve meslek bir defa seçilen ve iş veya meslek hayatı boyunca kolay kolay değişmeyen bir olgu olarak kabul edilmekteydi. Artık bu kabulün değişmeye başladığı görülmektedir. Yine başlangıçta iş ve meslek seçimi önemli olacak, ancak sonraki yıllarda kişiler iş ve meslek bakımından yeni tercihlerle karşı karşıya kalacak, geçmişe göre daha sık iş ve meslek değiştirmesi söz konusu olacaktır.

Günümüzde iş ve meslek danışmanlığı yaklaşımlarında iş ve meslek seçimi yerine, iş ve meslek gelişimine doğru bir kayış gözlemlenmektedir. Yani iş ve meslek seçimi yerine iş ve meslek gelişimi daha fazla öne çıkmaktadır. Kariyer hayatımızı bir gelişim süreci olarak ele alan bu yaklaşıma göre, iş ve meslek hayatının bütününü dikkate alan ve belli dönemlerde yeniden iş ve meslek seçiminin olacağı bir yaklaşımı benimsemiş oluyoruz. Bu durum ise iş ve meslek seçimi ve gelişimi konusunda daha fazla danışmanlık ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır.

İş ve meslek seçimi kişilerin hayatlarındaki en önemli tercihlerinden birisidir. Bu alandaki doğru tercihler kişiler için iş ve meslek hayatında tatmin ve başarıyı getirirken, örgütler ve ülkeler bakımından ise kaynakların etkin ve verimli kullanılması sonucunu doğurmaktadır. Bu sonuçların ortaya çıkmasında, bilimsel ilkelere uygun ve sistemli bir biçimde yürütülecek iş ve meslek danışmanlığı rolü büyük önem arz etmektedir.