Kariyer ve Yetenek Yöneticiliği Sertifika Programı 2015

Programın Amacı

Kurumsal başarının nitelikli insan kaynağı ile elde edildiği tartışılmaz bir gerçek. En yetenekli insanı bulmak ve uygun işe yerleştirmek, örgütler için kritik amaçlardan birisi. Fakat rekabetin ve mobilitenin hızla arttığı günümüz iş ortamında, artık sadece yetenekli insanı istihdam etmek ye-terli olmuyor. Kurumunuz için önemli bir değer olduğunu düşündüğünüz çalışanı geliştirmek, ona rehberlik etmek, örgüte uyumunu ve bağlılığını sağlamak ve kariyerini etkin şekilde yönetmek için doğru stratejilere ve iyi çalışan bir sisteme ihtiyacınız var.

Bu program doğru yeteneği keşfetmek, kuruma kazandırmak, geliştirmek, elde tutmak ve kurum içindeki yetenek yönetiminin sürekliliğini sağlamak için doğru yöntem ve araçları sunuyor. Yurtiçi ve yurtdışından alanında yet-kin akademisyen ve uzmanlar, yerli ve yabancı uygulamalarla katılımcılara geniş bir bakış açısı sağlıyor. Kısacası işyerinizde kariyer ve yetenek yönetimi süreçlerini kurgulamak, hayata geçirmek ve geliştirmek için ihtiyaç duyduğunuz bilgi, beceri ve yöntemleri en etkili şekilde bir araya getiriyor.

Program Hakkında

Genel Bilgiler

Eğitim Süresi: 48 saat
Eğitim Yeri: İTÜ İşletme Fakültesi, Maçka Kampüsü
Başlangıç Tarihi: Şubat, 2015
Program Koordinatörü: Doç. Dr. Salim Atay
İTÜ Kariyer Merkezi Başkanı – İTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi satay@itu.edu.tr – (0212) 285 39 01

Başvuru ve iletişim için:
İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi (İTÜSEM)
İTÜ Taşkışla Kampüsü No:133 Taksim, İstanbul
Tel: (0212) 243 15 25 – 251 13 29 – 251 08 09 Faks: (0212) 292 42 66 E-posta: itusem@itu.edu.tr

Program İçeriği

• Kurumsal Yetenek Yönetimi Stratejileri Geliştirme & Uygulama
• Kurumsal Kariyer Yönetimi Stratejileri Geliştirme & Uygulama
• Bireysel ve Organizasyonel Gelişim Süreçlerini Kurgulama & Yönetme
• Kariyer ve Yetenek Yönetimiyle İlgili Ulusal ve Uluslararası Uygulamalar
• Kariyer ve Yetenek Yönetiminde Ölçme ve Değerleme
• Yeteneği Kuruma Kazandırma, Geliştirme ve Elde Tutma
• Örgütsel Yedekleme Planını Hazırlama ve Uygulama
• Örgütlerde Bireyi ve Kişilerarası İlişkileri Doğru Anlama & Yönetme
• İş Yaşamına İlişkin Güncel Mevzuat
• İşgücü Piyasasındaki Trendler, Makro ve Mikro Verilerin Değerlendirilmesi

Kimler Katılabilir?
 • İnsan kaynakları süreçlerinin uygulandığı şirketlerde en az 3 yıl yöneticilik deneyimine sahip profesyoneller
 • İK danışmanlık şirketlerinde en az 5 yıl yöneticilik deneyimi-ne sahip profesyoneller
 • Yüksek veya orta öğretim kurumlarında en az 3 yıl yönetici-lik yapmış olan akademisyen veya profesyoneller
 • ICF akreditasyonuna sahip en az 5 yıl deneyimli koçlar (ACC, MCC, PCC)
Eğitmen Kadrosu
 • Prof. Dr. Fuat Erdal
  İTÜ Ekonomi Bölüm Başkanı, İTÜSEM Başkanı
 • Prof. Dr. Seçkin Polat
  İTÜ Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi, İTÜSEM İnsan Kaynakları Yönetimi Program Koordinatörü
 • Prof. Dr. Halil Ekşi
  Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı
 • Doç. Dr. Salim Atay
  İTÜ Kariyer Merkezi Başkanı, İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
 • Doç. Dr. Mustafa Otrar
  Marmara Üniversitesi, Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Başkanı
 • Doç. Dr. Mahmut Kabakçı
  İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Yabancı Eğitmenler

 • Prof. Dr. Bernd Joachim Ertelt
  The University of Applied Labour Studies (HdBA), Almanya
 • Dr. Jean-Jacques Ruppert
  IAEVG-International Association for Educational and Voca-tional Guidance, Lüksemburg

*Yabancı eğitmenlerin derslerinde Türkçe çeviri yapılacaktır.

ve Deneyimli Sektör Yöneticileri