YÖNETİM KURULU

  • Doç.Dr. Salim Atay, Başkan
  • Prof.Dr. Fuat Erdal, Üye
  • Prof.Dr. Kemal Yüksek, Üye
  • Av. Fulya Tantaş, Üye
  • Banu Tanrıverdi, Üye

KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ DERNEĞİ

Ülkemizde kariyer ve yetenek yönetimi uygulamalarının yerleşmesi, gelişmesi ve bu alandaki uzman işgücünün yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Günümüz dünyasının en önemli değeri olan insan kaynağını etkin şekilde değerlendirmek için, yeteneği doğru tanımlama, yönlendirme ve geliştirmeye yönelik yöntemler ve araçlar ortaya koyuyoruz. Bu kapsamda 2009 yılında Kariyer Danışmanları Derneği olarak başlayan çalışmalarımızı yeni araştırma, yayın ve uygulama araçlarıyla zenginleştirmeye ve sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.