III. İTÜ Kariyer Merkezi Ulusal Kariyer Çalıştayı

KONUŞMACILAR

Doç. Dr. Salim Atay

Rektör Danışmanı

İTÜ Kariyer Merkezi Başkanı

Bernhard Jenschke

Past President of IAEVG (1999 – 2007)

Presentation: IAEVG Ethical Standards – Competencies for Educational and Vocational Guidance Practitioners

Dr. Bernd-Joachim Ertelt

University of Mannheim

Presentation: Core Professional Roles & Competences for Career Counsellors in Europe

Süleyman Arıkboğa

Uzman, Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sunum: Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı

Çiğdem Kılıç

Eğitim Uzmanı, MEB Özel Eğitim ve

Rehberlik Hizmetleri Müdürlüğü

Sunum: Ortaöğretimde Kariyer ve Yetenek Yönetimi Konusunda Yasal Çerçeve

Muhammet Ali Kartal

Rehber Öğretmen, MEB Özel Eğitim ve

Rehberlik Hizmetleri Müdürlüğü

Sunum: E-Rehberlik

Mustafa Tiryaki

İstihdam Uzmanı, İŞKUR

Sunum: İş ve Meslek Danışmanı Kimdir?