NICE El Kitabı

Hakkında

Kariyer Rehberliği ve Danışmanlığı (KRD) alanında yüksek yetkinlikte uzmanlar yetiştirmek Avrupa’da gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Fakat kariyerle alakalı karmaşık zorluklarla başa çıkma konusunda; bireyleri, kurumları ve toplulukları desteklemek için bu tür KRD Uzmanları neler yapabiliyor olmalı? Ve bu uzmanların eğitimi için gereken özel derece eğitimleri nasıl kurulabilir?

Bu el kitabı ile birlikte; Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe (NICE) Avrupa’daki KRD Uzmanlarına verilecek yükseköğrenimin geleceği üzerine akademik bir bakış açısı sunmaktadır. NICE Elkitabı’nda okuyucular; bu tür uzmanların yükseköğrenim kurumlarındaki eğitimleri üzerine bilimsel temelli görüşleri, KRD uzmanlarının gelecekte ihtiyaç duyacakları temel yetkinlikleri ve kariyer rehberlik ve danışmanlığı alanındaki derece programlarının oluşturulması ve geliştirilmesi için bir çerçeveyi bulacaklardır.

Bu ürünler Avrupa’daki akademik eğitimin yapısının, içeriklerinin ve yaklaşımlarının detaylı bir analizi sonucu ile temellendirilmesinin yanısıra derece programlarında ele alınması gereken yenilikçi temalar da gözden geçirilerek sunulmuştur. Son olarak el kitabımız; NICE ağını ve 28 farklı ülkeden katılan ortakların kariyer rehberliği ve danışmanlığı yükseköğrenimi konusunda ortak fikirler geliştirmek için geçtiğimiz yıllarda birlikte nasıl çalıştığını tanımlamaktadır.